Historik

Lite Historik

2011.06.20 Måndagen den 20 juni 2011 var en historisk dag då Söderköpings Simsällskap
startade igång crawlskolor både för barn och vuxna vid fritidsbadet i Söderköping.
Ledare för grupperna var Jennie Norblad med assistent av Sabina Franzen.
2011.06.01 SSF har skickat ett välkomstmejl till SSS samt med det även skickat en faktura
på den första historiska SSF-medlemsavgiften a 500 kronor.
2011.05.25 Vår IdrottOnline-sida är igång. Adressen dit är:
http://www8.idrottonline.se/SoderkopingsSS-Simning/
2011.05.18 SSF/RF har meddelat att vi har klubbnumret 44993-33 så nu är SSS fullvärdiga medlemmar RF och SSF.
2011.02.21 Östergötlands Simförbund meddelar följande:
ÖSF styrelse ser inget hinder till den nya simföreningen i Söderköping kallad
Söderköpings Simsällskap (SSS).
ÖSF stödjer Simförbundets beslut.
2011.02.15 SSS:s första årsmöte genomfördes.
Till klubbens första ordinarie ordförande valdes Anders Westerberg, Norrköping.
Övriga ordinarie ledamöter som valdes var:
Bo Petersson, Linköping, PA Blomquist, Söderköping, Roland Fredriksson och Bo Karlsson båda Norrköping.


Samtliga personer i denna första styrelse har gemensamt en stor och gedigen kunskap om svensk simning. Samtliga har jobbat flera år som organisationsledare både på klubb- och förbundsnivå. Någon har jobbat som ungdoms- och elittränare under många år. Några har en bakgrund som elitsimmare med stor kunskap om hur
man lär ut simningens ädla konst. Tillsammans finns
kompetensen att få till en väl fungerande verksamhet i Söderköping i framtiden.


Även medlemsavgifterna för de två första verksamhetsåren fastställdes på detta historiska möte.
2011.02.02 SSS:s webbhotellskonto som är kopplat till domänen soderkopingsss.se har skapats. Hemsidan började att fungera redan ett par timmar efter detta tillfälle.
2011.01.26 Inbjudan till kommande årsmöte tas fram och publiceras på NKK:s hemsida.
2011.01.25 Organisationsnummer erhålls av skattemyndigheterna.
802457-4546 vilket gör att SSS även kan skaffa ett bankkonto.
2010.12.15 Nödvändiga ansökningshandlingar tas fram bland annat stadgar och ansökan till ÖSF, SSF, RF och Skattemyndigheterna
2010.12.14 På ett bildarmöte beslutas att Söderköpings Simsällskap ska bildas. En interimsstyrelse tillsätts vars uppgift blir att starta igång klubben.