Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Söderköpings Simsällskap

Svenska simförbundets devis "med en simklubb och simhall i varje kommun" är startskottet för etablering av en ny simklubb i Söderköping. Klubbens mål och visioner är att, i det korta perspektivet etablera, sprida kännedom om klubben samt starta igång simverksamhet. På längre sikt även vara en drivande kraft för byggande av en simhall i kommunen. Föreningens värdegrund utgörs av
"simidrotten vill".

Prioriterande områden
Driva simkurser under sommarmånaderna.
Sprida kännedom om föreningen.
Etablera kontakt med den kommunala verksamheten, samt med samarbetspartners.