Styrelse

Styrelsen Söderköpings SS verksamhetsåret 2023:

Övriga förtroendeposter:
Revisor: Erik Ivinger
Revisorsuppleant: Göran Nylin
Valberedning: Mattias Haag (ordförande)Katarina Sanderup-Nyman
LOK-stödsansvarig: Annica Forslund
Kommande styrelsemöte: Se kalendern ! 
Kontaktuppgifter: Se "HÄR"

 

Anders Westerberg
Anders Westerberg
Ordförande

Kjell Brolin
Kjell Brolin
Vice Ordförande

Roland Fredriksson
Roland Fredriksson
Sekreterare

Johanna Månsson
Johanna Månsson
Suppleant (1)

Bo Karlsson
Bo Karlsson
Suppleant (2)